søndag 5. mai 2013

Oppgradering av inngangspartiet

Strømsheimbygg startet jobben med å bygge ut taket. Det blir mørkt i inngangspartiet med så stort overbygd område. For å bøte på det ville vi gjøre om endeveggen og veggene rundt døra. Det som tidligere var mørkt treverk skulle bli til hvite murer. Det står også i stil med resten av huset. Hvite murer og mørkt treverk er gjennomgangstema hos oss. Stavebygg ble engasjert for å gjøre murerjobben, samtidig som de skulle støpe ny trapp.

Skikkelig grunnarbeid før murplatene skulle settes opp. Innvendig tak ble kledd med trepanel og senere beiset hvitt.
Inngangsdøra skulle skiftes ut og et stort vindu inn mot gangen skulle skiftes med et langt smalt vindu høyere oppe. Vi ville ha lys inn men ikke direkte innsyn.

Elektrikeren kom for å forberede lys og utvendige stikk kontakter. Her var logistikken i orden!


Gjenbruk! Den nye trappa ble forskalt. Vi fylte opp med gammel takstein som var blitt ødelagt og ikke kunne brukes på nytt. Derved sparte vi sement samtidig som vi slapp å betale for å få taksteinen kjørt bort! Skifer fra den forrige trappa tok vi vare på for å bruke i hagen.


Trappa er støpt, dør og vindu er satt inn og murveggene er på plass. Eletriker har vært her og lagt inn led downlight i taket. Ting har falt på plass og det er tid for Dekorbetong å komme.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar