mandag 3. mars 2014

Vintergrønne busker og trær

Vi har valgt å ha endel vintergrønne busker og trær i hagen. Vinteren er lang og det er ikke alltid snø på våre trakter, så da er det fint med litt farge. Vi har diverse Sypress, Thuja, Gran og Einer.

I 1997 fikk vi tilkjørt et par lass med jord. Vi ønsket å lage en liten haug i vårt ellers så flate landskap. Vi plantet en Rododendron, tre stk. Sypress og to Thuja. Vi ble ganske raskt skjermet fra veien, men få år senere så vi at dette ble alt for tett beplanting. Rododendron ble flyttet "ned" fra haugen og trives mye bedre med det. Vi fjernet en Sypress, den var for stor til å flytte! Videre flyttet vi en Thuja. Det gikk bra!

"Haugen"vår fotografert våren 2013.
Her er Thujaen vi flyttet fra haugen. I tillegg til en kulethuja som tidligere har stått i krukke. Her er jorda våt og ikke alt vil trives her.
Torsdag i denne uka fortsatte vi "uttynningen" på haugen. Vi har lenge sett at denne beplantningen vokser oss over hodet. Når vi bor i et så flatt terreng som vi gjør er det ikke om å gjøre å la trærne bli for store. Vi ønsker heller at de plantene som blir igjen får bedre forhold å vokse i.
I 1997 plantet vi tre stk Chamaecyparis Laws. "Colomnaris Glauca" - Blå Lawsonsypress og to stk.Thuja.
Da var det bare å sette i gang med jobben!
Først gikk jeg løs på det midterste treet med tang og klippet ned alle greinene.
Jeg saget også av noen av greinene,.men...
....da kom Gus med motorsagen. Det var en gjenstridig stubbe!
Med stor tålmodighet fjernet Gus hele stammen over jorda .
Så fikk vi enda mer ved :-)...
... og et lite glimt "ut i verden.
Men da tok vi pause, for vi fikk besøk i hagen av Kristine og mamma Ellen:-))) Heldig!
Etter hvert hentet Gus frem stigen, klatret opp og justerte høyde og bredde på gjenværende Sypress. Det ble mye bedre enn vi hadde forventet. Trodde gjerne det ville ta litt tid før det vokser seg til igjen.
Det ser greit ut fra utsiden med tanke på at der nettopp har forsvunnet et tre.
Bak hekken som allerede er ganske grønn :-)

Våren 2002 plantet vi en Chamaecyparis Obt. "Nana Gracilis" eller Japansk Solsypress. Den våren skulle Guro konfirmeres og vi hadde storopprydning i hagen vår. Solsypressen er seintvoksende og det passer bra i forhold til den plasseringen den fikk. 

Solsypressen har en frisk grønn farge. I bakgrunnen står en Kulethuja som vokste fort ut av krukka si på terrassen.Chamaecyparis Obt. "Nana Gracilis" eller Japansk Solsypress, fotografert sommeren 2013.

Guro som konfirmant i 2002 - ved siden av en nyplantet Kjeglegran.


Her ser vi Kjeglegranen pr i dag. Har nesten vokst ut av beddet!

Det var også i 2002 vi plantet denne Chamaecyparis Pisifera "Filifera" - Trådsypress med kuppelformet vekst og Fugleredegranen Picea Abies "Nidiformis" fotografert i februar 2014.

Fugleredegranen og Trådsypressen fotografert i dag.
På nordsiden av huset har vi klart å berge en Thuja som har stått her fra vi kom hit. Den fikk hard medfart da vi fikk hele området utgravd og støpt med dekorbetong, men vi klipte den godt tilbake og det gikk fint. Den har fått tilført mye god jord.

Vi klipper Thujaen for å holde den i en grei størrelse.
Denne Thujaen er også flyttet ut fra en krukke på terrassen. I tillegg står her en Søyleeine som vi har flyttet fra et annet sted i hagen.

Thujaen og Søyleeinen pr i dag.

                                         Nå kan vi kanskje ikke plante flere vintergrønne busker i krukker!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar